Obrábění

Obrábění kovů je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti. Využíváme metodu třískového obrábění, kdy břit nástroje vniká do materiálu a odděluje od něj třísky.

Využívané druhy třískového obrábění:

  • broušení
  • frézování
  • soustružení
  • vrtání
  • řezání

Obrábíme na těchto strojích:

  • Soustruh s revolverovou hlavou: Emco Turn CNC 345 II
  • Konvenční soustruh SN 40
  • Konvenční frézka
  • Sloupová vrtačka VR 4
  • Bruska na plocho